יצאנו לדרך עם 'אוצר' לקמפיין התרמה עבור מוסדות חנוך לנער,

כשאנחנו בטוחים שבחרנו את הכי טוב שיש בתחום.

עבדנו בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל ,בשעות לא שעות וזמנים לא זמנים.

הגענו עם תוצרים מדהימים והצלחנו להגיע ליעד בסיעתא דשמיא ואף לעבור אותו.

אני רוצה לציין את השירות שניתן לנו, כנקודה שהכי הרשימה אותנו. כל דבר הכי קטן זכה למענה מיידי, גם באמצע הלילה!

והציפייה של 'אוצר' להצלחה היתה כאילו ההצלחה היא אישית ממש.

 

שי רחמים/מנכ"ל חנוך לנער