שמח להמליץ עליכם ועל השירותים שלכם.

היכולת שלכם להביע רגשות במילים, הכתיבה הייחודית שמתארת את ההוד קדומים השורה על מעזיבוז,

קידמו אותנו מאוד ומיצבו אותנו בעיני הלקוחות כמוצר בעל ערך שונה וייחודי.

ללא ספק היה לזה חלק במהפכה התיירותית והגידול במספר המתפללים שהגיעו למעזיבוז ולמקומות הקדושים באוקראינה.