תגובת המנכ"ל: מדהההההההההההההים!

תגובת הסמנכ"ל: המוצר מליון דולר

תגובת העיתון המפרסם: המודעה יפהפיה, העיצוב מקורי, השתכנעתי!!! דירה קונים רק עם אנג'ן.