חנוך לנער

אני רוצה לציין את השירות שניתן לנו כנקודה שהכי הרשימה אותנו, כל דבר הכי קטן זכה למענה מיידי גם באמצע הלילה. והציפייה של 'אוצר' להצלחה היתה כאילו ההצלחה היא אישית ממש. הרב שי רחמים/ חנוך לנער