חמול

א' גרוייסע שכוייח. העוילם פתחו את הכיסים והתרומות היו מאד טובות, חסדי ה'. שלמה שוורץ

אבני החושן

המסרים המדוייקים והביצוע הייחודי והמיוחד של כל התוכן, יצרו לנו בס"ד אירוע עוצמתי וסוחף מעל ומעבר לציפיות ישראל שפרנוביץ

ה15 לחודש

המילים 2 חלות לשבת ממש נגעו בלבבות. אנשים התחברו לרעיון ופתחו את הכיסים בלב רחב ר. טלפנית במוקד הטלמרקטינג

מגבית יעודד

כריכה חוברת יעודד לונדון

הקמפיין היה מרגש מאד הוא נגע ללב ופתח את הכיס. זה היה חזק! שלמה שוורץ

חצר הקודש פיטסבורג

חזק! הצלחתם לעורר את הרגש והערגה האשדודים לאדמו"ר זצוק"לנגעתם עמוק בלב, בדיוק בנקודה! ב. מילר חצר הקודש

בשבילך

השקעתם את הנשמה בכל שלב בתהליך הארוך שעברנו יחד מעריכים מאד! גבאי בית החסידים

פורים בקופת החסד

קמפיין התרמה לפורים לקופת החסד באשדוד

הרעיון מדהים, מחבר את השמחה הפורימית עם המסרים של הקופה קופת החסד

הגרלות

עד עתה, 100% מההלקוחות נחלו הצלחה. נעשה את כל המאמצים שגם ההגרלה שלך, תשאיר אותנו באחוזים הללו. צוות אוצר